Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

Sprzedaż zagraniczna- informacje export sales - information

 Do wyceny potrzebny jest kod pocztowy + kraj doręczenia

symbole wyrobów + ilość

zapytanie proszę wysyłać e-mail: biuro@polskieplecionkarstwo.pl

Wysyłki w paczkach lub wysyłka paletowa

 Wysyłki paletowe: 120 cm x 80 cm x 180 cm lub 200 cm (do uzgodnienia)

wysyłamy gotowe wyroby a także surowiec plecionkarski

zapraszamy!

 

Postcode + delivery country is required for pricing

product symbols + quantity

inquiry, please send an e-mail to: biuro@polskieplecionkarstwo.pl

Shipping in packages or pallet shipping

  Pallet shipments: 120 cm x 80 cm x 180 cm or 200 cm (to be agreed)

we send finished products as well as braiding raw material

We invite you!

Gospodarstwo Wikliniarskie Gospodarstwo Wikliniarskie