Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka
Płotek ogrodowy

Polskie Plecionkarstwo

cena 14zł brutto /szt

rozmiar:

długość 120 cm - wysokość 20 cm + kije

Wiklina w ogrodzie
100 % Polska Wiklina
 • Ręcznie wyplatane

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I.                   WSTĘP

 1. Serwis internetowy www.polskieplecionkarstwo.pl szanuje prywatność osób odwiedzających jego stronę internetową oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania ze swojej strony.
 2. Wszelkie dane osobowe znajdują się pod ochroną i są przez nas przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poz.zm.).
 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług serwisu internetowego www.polskieplecionkarstwo.pl jest Polskie Plecionkarstwo z siedzibą w Polsce, adres: Chrusty 1, 62-590 Golina Nip: 118 182 55 02
 4. Użytkownikiem serwisu internetowego www.polskieplecionkarstwo.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II.                OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Świadcząc nasze usługi korzystamy wyłącznie z danych, które są niezbędne do identyfikacji danej osoby. W zakres tych danych wchodzą w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane osobowe przechowywane są przez nas do momentu odwołania przez Użytkownika wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z procedurą opisaną w pkt II ust. 2.
 2. Wszelkie dane o Użytkownikach serwisu www.polskieplecionkarstwo.pl nie są ujawniane żadnym osobom trzecim.
 3. Dane na temat Użytkowników naszego serwisu internetowego oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

III.             ZASADY KORZYSTANIA Z „PLIKÓW COOKIES”

 1. Wizyta w serwisie internetowym należącym do www.polskieplecionkarstwo.pl wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług.
 2. Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych i nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby korzystającej z naszych usług. Gromadzone są one w celach statystycznych i dotyczą wyłącznie aktywności w serwisach internetowych. Pliki te również w żaden sposób nie wpływają na wydajność ani bezpieczeństwo sprzętu technicznego użytego do komunikacji z serwisami internetowymi. Użytkownik ma prawo do usuwania tych plików wg własnych preferencji.

IV.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Celem serwisu www.polskieplecionkarstwo.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez krotkiwniosek.pl. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

V.                KONTAKT

W przypadku pytań, wniosków lub uwag uprzejmie prosimy o skontaktowanie się korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com